М 921 220V

285 лв.

Описание

Защитни табла по косинус Ф

ТИП МОЩНОСТ, KW ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
М 921 220 V от 0,37 до 2,2 kW 210 лв.
М 931 380 V от 0,75 до 4,0 kW 240 лв.