Сензори за ниво

Запитване за продукта

5 лв с ДДС за брой

Сензорите за ниво служат да се виксира минималното и максимално водно ниво в един сондаж или резервоар с цел да се предпази помпата от сух ход, да не прелее резервоар или помпат ада работи в автоматичен режим без намеса на човек относно включване и изкючване заради липсата на вода или наличието на такава в сондажа или резервоара.