Системи за изпомпване на отпадни и фекални води когато мръсния канал се пада да е по-високо.