Механичен пресостат PT/5 380V 1-5 bar

27.00лв.

Граница на регулиране – от 1 bar до 5 bar. Минимална разлика межу долна и горна граница 0.6 bar. Максимална разлика меду долна и горна граница 2.3 bar. С холендер.