Разширителни съдове

92 лв.

Описание

Разширителни съдове. Необлужваеми. Гаранция 5 г.

ТИП ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
24 L хоризонтален 92.00 лв.
36 L хоризонтален 114.00 лв.
50 L хоризонтален 181.00 лв.
80 L хоризонтален 260.00 лв.
80 L вертикален 260.00 лв.
100 L вертикален 310.00 лв.
60 L вертикален 310.00 лв.
60 L хоризонтален 196.00 лв.
100 L хоризонтален 310.00 лв.
150 L вертикален 430.00 лв.