Всички продукти, които предлага Електромаш-България са придружени със сертификати CE, ISO, ATEX и отговарят на изискванията на европейския пазар