Многостъпални помпи

375 лв.

Описание

Многостъпалните хоризонтални помпи се използват за повишаване на налягането при битови и промишлени обекти. Характеризират се с висок напор и по-плавно намаляване на дебита.

ТИП ВХОД/ИЗХОД МОЩНОСТ, KW НАПОР H ДЕБИТ Q ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
PSR 255 220V 1 / 1 1.1 54 m 6000  l/h 375 лв.
PSR 353 220 V 1.25 / 1.25 1.1 43 m 10 800 l/h 420 лв.
PSR 354 220/380V 1.25 / 1.25 1.5 58 m 10 800 l/h 450 лв.
HMC-5SC 220/380V 1.25 / 1.25 1.8 60 m 9000 l/h 415 лв.
HMC-8SC 220/380V 1 / 1 1.5 88 m 5400 l/h 435 лв.
HMC-10SC 220/380V 1.1 2.2 110 m 5400 l/ 495 лв.