Разширителни съдове

88 лв.

Описание

Разширителни съдове. Необлужваеми. Гаранция 5 г.

ТИП ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
24 L хоризонтален 88.00 лв.
36 L хоризонтален 108.00 лв.
50 L хоризонтален 173.00 лв.
80 L хоризонтален 247.00 лв.
80 L вертикален 247.00 лв.
100 L вертикален 295.00 лв.
60 L вертикален 187.00 лв.
60 L хоризонтален 187.00 лв.
100 L хоризонтален 295.00 лв.
150 L вертикален 411.00 лв.