Разширителни съдове

Описание

Разширителни съдове. Необлужваеми. Гаранция 5 г.

ТИП ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
24 L хоризонтален 80.00 лв.
36 L хоризонтален 102.00 лв.
50 L хоризонтален 148.00 лв.
80 L хоризонтален 205.00 лв.
80 L вертикален 220.00 лв.
100 L вертикален 266.00 лв.
60 L вертикален 166.00 лв.
60 L хоризонтален 166.00 лв.
100 L хоризонтален 260.00 лв.
150 L вертикален 375.00 лв.