ПЛОСКИ МАРКУЧИ

Категория:

Описание

ТИП МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ КГ / М КГ / РОЛКА РОЛКА /М ЦЕНА НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС
Плоски маркучи
1 7 bar 0.15 15 100 1.20 лв.
2 4 bar 0.22 11 50 1,73 лв.
3 4 bar 0.35 17.5 50 2,62 лв
2 6 bar 0.30 15 50 2,17лв
2.5 7 bar 0.30 30 100 2,25лв
3 6 bar 0.48 24 50 3,37 лв
1.5 10 bar 0.30 30 100 2,20 лв
2 10 bar 0.40 40 100 2,97 лв
3 10 bar 0.80 80 100 5,30 лв
1,25 6 bar 0.18 18 50 1.47 лв
4 5 bar 0.55 28 50 5,10 лв
6 5 bar 0.83 45 50 6.50 лв