Многостъпални помпи

Описание

Многостъпалните хоризонтални помпи се използват за повишаване на налягането при битови и промишлени обекти. Характеризират се с висок напор и по-плавно намаляване на дебита.

ТИП ВХОД/ИЗХОД МОЩНОСТ, KW НАПОР H ДЕБИТ Q ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
PSR 354 1.25 / 1.25 1.5 58 m 10 800 l/h 345 лв.
HMC-5 SC 1.25 / 1.25 1.8 60 m 9000 l/h 360 лв.
HMC-8 SC 1 / 1 1.5 88 m 5400 l/h 366 лв.
HMC-10 SC 1.1 2.2 110 m 5400 l/ 405 лв.