Комбиниран пресостат PM5/3W

Описание

Комбинирано устройство съдържащо в себе си механичен пресостат, манометър и петорник едновременно.