Кладенчови помпи – MULTI

Описание

ТИП ВХОД/ИЗХОД МОЩНОСТ, KW НАПОР H ДЕБИТ Q ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
Multi 1000 inox 1 1 34 m 6000 l/h 240 лв.
Multi 1200 inox 1 1.2 44 m 6000 l/h 270 лв.