Кладенчови помпи – MULTI

280 лв.

Описание

ТИП ВХОД/ИЗХОД МОЩНОСТ, KW НАПОР H ДЕБИТ Q ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
Multi 1000 inox 1 1 34 m 6000 l/h 280 лв.
Multi 1200 inox 1 1.2 44 m 6000 l/h 310 лв.