Дренажни помпи – QDX6-28

485 лв.

Описание

Дренажната помпа QDX 6 е предназначена за изпомпаване на подпочвени води при строителни работи, дъждовна вода , изпомпване на шахти, мазета резервоари и др.

ТИП ВХОД/ИЗХОД МОЩНОСТ, KW НАПОР H ДЕБИТ Q ЦЕНА С ВКЛ. ДДС
QDX 6-28/2-1.1 A 2′ 1.1 30 m 15 300 l/h 443 лв.