Комбинирана битова дървообработваща машина

5-цифрен код

УБДН6 УБДН6М УБДН6М