ВАО7

5-цифрен код

Трифазни асинхронни електродвигатели с ротор накъсо ВАО7 са предназначени за работа в мини с наличие на газ и прах,а също и във взривоопасни зони помещения.

Режимът на работа е продължителен S с честота на мрежата 50 Hz.Изпълнение по взривозащитата:1ExdIIBT4;PBExdI,PB4B.Климатично изпълнение:У2, У5, Т2, Т5.

 Степен на защита:На корпуса и клемната кутия-IP 54.На вентилатора-IP 20. Начин на охлаждане:ICA 0151- BAO7A-560- 4,6,8; BAO7A-560LA, LB-2; BAO7A-630; BAO7M-630;ICA 0141- BAO7A-450; BAO7A-560S, M-2. Е.Изолационните материали на намотките на статора с клас на нагревоустойчивост “F”.

взривозащитен елктродвигател от серията ВАО7