ветрогенератор

5-цифрен код

     Синхронният индуктурен ветрогенератор СГИ е електрическо съоръжение което се характеризира със своята конструктивна опростеност и липса на въртящи се намотки ,което обезпечава висока надеждност в експлоатация.

    Генераторът допуска режим на работа S1  в мрежи с неограничени мощности , локални мрежи съвместно с дизел-електрически генератори или на самостоятелно натварване.Степен на защита IP 54 , температурен диапазон -40 +40 градуса по Целзии. Генераторите СГИ имат вградени датчици за температурата на статора и лагерите.


     Конструкцията на генератора и системата на възбуждане опезпечава работа без повреди и без остатъчни деформации при:

     - 10% пренатоварване на тока при номинално напрежение в продължение на 60 мин.

     - 25 % пренатоварване на тока при номинални напрежение в продългение на 120 сек.

     - повишаване на оборотите на въртене на 105% над номиналните за продължителен период при работа без натоварване.

     -издържа при експлоатация на  значително пренатоварване- до 13 G  (продължително ) и за кратко 16 G (до 5 мин)