АСВО

5-цифрен код

Електродвигателите от серията АСВО са  асинхронни  с ротор накъсо. Те са двускоростни и са предназначени за  безредукторно задвижване на на вентилатори, охладители  и др.

Режим на работа - S1 (продължителен),

Климатично изпълнение от У1 до У5 при 100% влажност.

Клас на изолация F, IP 54.

На електродвигателите може да се задава ляво или дясно въртене, като смяната се извършва в състояние на покой.  

  • АСВО са двигатели от ново поколение, чиято конструкция позволява: да се предотвратява образуването на конденз в корпуса.
  • Обезпечава защитата на статорната намотка и контролира температурата на лагерите посредством реле в намотката на статора и термопреобразователни съпротивления  в лагерните възли.