газоелектрически генератори

5-цифрен код

    Синхронният генератор СГС със статична система за възбуждане е предназначен за комплектация със газодизелен или газоелектрически агрегат.

    Използва се на стационарни електростанции в качеството му на основен, резервен или авариен източник на електроенергия трифазен ток с честота 50 Hz.

   Генераторът се монтира заедно с пусково устройство УВГС-С за газодизелни агрегати, УВСГ-СГ или ШКУ за газови агрегати автоматизирани на две степени.

  Продължителен режим на работа S1, климатични изпълнение УХЛ4,04 , клас на изолация F.