Suction hose

5-digits code

Type
Смукателен с PVC спирала -19 mm 25 mm - -1.5 mm 1.75 лв
1 25 мм 32 мм 0,27 1,2 мм 1.90лв
1,25 32 мм 37 мм 0,35 1,2 мм 2.85 лв
1,5 38 мм 46 мм 0,5 1,5 мм 4.24 лв
2 51 мм 58 мм 0,65 2 мм 5,54 лв
3 76 мм 85 мм 1,3 3 мм 8.30 лв
4 100 mm 115 mm 1.6 4 mm 17.30 лв
3/4 с неръждаема спирала 19 мм 25 мм 0,3 3 мм 1,46 лв
1 с неръждаема спирала 25 мм 30,5 мм 0,4 2,75 мм 2,07 лв
1,25 неръждаема спирала 32 мм 38,5 мм 0,6 3,25 мм 3,05 лв
1,5 неръждаема спирала 38 мм 45 мм 0,72 3,5 мм 3,96 лв
2 неръждаема спирала 51 мм 58 мм 1,16 3,5 мм 5,76 лв
Suction hose Смукателен маркуч