Комбинирана битова дървообработваща машина

5-цифрен код

УБДН6М УБДН6
УБДН6М