Машини и съоражения за бита

Комбинирана битова дървообработваща машина

УБДН-6М

Комбинираният шестоперационен абрихт е прдназначен за обработка на дървесина за битова употреба.