NMRV

5-цифрен код

Червячни редуктори с фланец за директно куплиране.

Габаритни размери 25-150.

Предавателни отношения 7,5-100