ULTRA

5-цифрен код

Многостъпални центробежни помпи за вертикален монтаж. Помпената част е изработена от неръждаема стомана. Предназначени са за изпомпване на чисти води. Намират широко приложение в системи за високо налягане, напояване, питейно водоснабдяване, хранително-вкусова промишленост, отопление, климатизация и др.