Помпи MS

5-цифрен код

Многостъпални центробежни помпи за вертикален и хоризонтален монтаж за поддържане на налягане. Намират широко приложение в промишлени и обществени обекти в противопожарни системи, автомивки и др.