Помпа СМ

5-цифрен код

Центробежните хоризонтални моноблок помпи на Pentax от серията CM са произведени по стандарт EN 733 и намират широко приложение във водоснабдяването , пожарни и охладителни системи, промишлени и селскостопански обекти. Смукателно и нагнетателно присъединяване - фланцево.