Помпа 4СА / 4 САХ

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия 4CA / 4CAX са за осово куплиране към електродвигател. Произведени са по стандарт EN 733. Намират широко приложение в промишлени и селскостопански обекти, водоснабдяване, пожарни системи и др.Присъединяване на смукател и нагнетател - фланцево.