Помпа СА / САХ

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия CA / CAX са за осово куплиране към електродвигател. Произведени са по стандарт EN 733. Намират широко приложение в промишлени и селскостопански обекти, водоснабдяване, пожарни системи и др.Присъединяване на смукател и нагнетател - фланцево.