Защитни табла по косинус Ф

5-цифрен код

Защитни табла по косинус Ф
Тип Мощност, kW Цена с вкл. ДДС
М 921 220 V от 0,37 до 2,2 kW 210 лв.
М 931 380 V от 0,75 до 4,0 kW 240 лв.