Защитно табло за дистанционен мониторинг и управление

5-цифрен код

Защитно табло за дистанционен мониторинг и управление