Защитни табла за следене на налягане и водни нива

5-цифрен код

За защита на монофазни помпи до 2,2 кВт от сух ход, за упавление по налягане чрез механичен пресостат, за следене на горно и долно ниво в цистерна, комбиниран режим и следене на две цистерни. Освен датчици за ниво , може да се монтира и електрически поплавък.

Цена 137 лв с ДДС