Защитни табла

Табла за помпи

Защитни табла за водни помпи

Защитното табло е лесно за експлоатация програмиращо защитно устройство за директен старт за монофазни електродвигатели за обща употреба, помпи, фуражомелки, циркуляри,компресори и всякакви устройства в които се използва монофазен електродвигател.

Защитни табла за водни помпи 380V

Защитни табла- трифазни ( 380 V)

Защитното табло е лесно за експлоатация програмиращо защитно устройство за директен старт за монофазни електродвигатели за обща употреба, помпи, фуражомелки, циркуляри,компресори и всякакви устройства в които се използва монофазен електродвигател.

Защитни табла в хидрофорни системи

За защита от сух ход, за упавление по налягане чрез механичен пресостат, за следене на горно и долно ниво в цистерна, комбиниран режим и следене на две цистерни.

Защитно табло за дистанционен мониторинг и управление

Защитно табло за дистанционен мониторинг и управление

Защитни табла по косинус Ф

Защитни табла по косинус Ф