Механичен пресостат PM /5 - Италия

5-цифрен код

Граница на регулиране - от 1 bar до 5 bar. Минимална разлика межу долна и горна граница 0.6 bar. Максимална разлика меду долна и горна граница 2.3 bar. С холендер.