PM/5-3W - Италия

Механичен пресостат

5-цифрен код

Комбинирано устройство съдържащо в себе си механичен пресостат, манометър и петорник едновременно.