Brio 2000 M - Италия

5-цифрен код

Brio 2000 M е уред, който позволява автоматизирането на пуск и стоп на електрически помпи, в зависимост от понижаването на налягането( отваряне на кран) и спирането на потока в системата(затваряне на кран), в която е инсталиран. Той изпълнява важна функция, като спира помпата при отсъствие на вода в системата , като по този начин я предпазва от вредната за нея работа на сух ход. Наличието на манометър осигурява контрол на стартирашото налягане и налягането в системата. Препоръчва се използване при течности без примеси на твърди чстици. При наличието на такива е необходими да се постави филтър преди уреда.