JET 900 A-2

5-цифрен код

JET 900 A-2 Самозасмукваща помпа с вградено филтърно тяло. По този начин се намалява възможността по едри абразивни частици да попаднат в помпеният отсек и съответно в тръбопроводната инсталация.

Цена - 195 лв с вкл. ДДС

Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
JET 900 A-2 1"/1" 0.9 42 m 3500 l/h