Периферни помпи PM

5-цифрен код

Периферните помпи на Pentax са предназначени за битово ползване и малки стопанства за поливни и водоснабдителни нужди без особени технически изисквания. Помпите са надеждни и с много добро съотношение между производителност и потребляема енергия. Температура на водата до + 90 градуса. Степен на защита от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
PM 45 1 '' / 1 '' 0.37 35 m 2400 l/h
PM 90 1 '' / 1 '' 0.74 61 m 3000 l/h