Многостъпални помпи MP

5-цифрен код

Многостъпалнитe хоризонтални помпи от серията MP на Pentax са особено подходящи за изграждане на малки и средни системи за високо налягане в битови и промишлени обекти.
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
MP 80/3 A 1 '' / 1 '' 0.59 34 m 4800 l/h
MP 100/4 A 1 '' / 1 '' 0.74 45.5 m 4800 l/h
MP 120/5 A 1 '' / 1 '' 0.80 56 m 4800 l/h