Дренажна помпа с нож DTR

5-цифрен код

Дренажните помпи с нож от серията DTR на Pentax са предназначени да изпомпват отпадни води от промишлени, селскостопански , зоотехнически и др. обекти. Работят със канализационни води със съдържание на текстилни, разтителни и други отпадъци, които трябва да се надробят и смелят преди да попаднат в помпения отсек.Максимална дълбочина на потапяне под повърхността - 20 м , температура на флуида не по-голяма от + 40 градуса. Степен на защита на корпуса IP 68
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
DTR 150 2 '' 1.1 19.4 m 18 000 l/h
DTR 200 2 '' 1.5 22.1 m 18 000 l/h
DTR 300 2 '' 2.2 26.1 m 18 000 l/h
DTR 400 1.25 '' 3.0 33.5 m 18 000 l/h
DTR 550 1.25 '' 4.0 38.6 m 18 000 l/h
DTR 750 1.25 '' 5.5 47.8 m 21 000 l/h
DTR 1000 1.25 " 7.5 54.6 m 21 000 l/h