Дренажна помпа DH

5-цифрен код

Дренажните помпи от серията DH на Pentax са предназначени за битово и промишлено ползване. Имат възможност да изпомпват води с неразтворени твърди частици с големина не по-голяма от 10 мм в диаметър.Максимална дълбочина на потапяне - 5 м. Температура на флуида до + 40 градуса. Термозащита на електродвигателя
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
DH 80 1.5 '' 0.98 15.7 m 15 000 l/h
DH 100 1.5 '' 1.37 19.4 m 18 000 l/h