Центробежни помпи CS

5-цифрен код

Центробежните помпи с едно работно колело от серията CS на Pentax са с голям дебит и са предназначени за промишлени обекти и сeлскостопански дейности. Работното колело е от месинг и температурата на водата не трябва да надвишава 90 градуса. Степен на защита на електродвигателя от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
CS 75/2 2 '' / 2 '' 0.54 9.6 m 24 000 l/h
CS 100 / 2 2 '' / 2 '' 0.74 12.6 m 24 000 l/h
CS 150 / 2 2 '' / 2 '' 1.1 12.3 m 54 000 l/h
CS 200 / 2 2 '' / 2 '' 1.5 13.8 m 54 000 l/h
CS 200 / 3 3 '' / 3 '' 1.5 14.2 m 60 000 l/h
CS 300 / 3 3 '' / 3 '' 2.2 17.5 m 60 000 l/h
CS 450 / 4 4 '' / 4 '' 3.0 13.5 m 96 000 l/h