Центробежни помпи CR

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия CR на Pentax са подходящи за използване в малки и средни селскостопански предприятия.Дизайна на работното колело позволява преминаване на твърди частици с диаметър не по-голям от 10 мм.Температурата на водата при работно колело от Noril не трябва да надвишава 50 градуса , а при материал месинг 90 градуса. Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
CR 75 1.5 '' / 1.25 '' 0.59 14.5 m 16 800 l/h
CR 100 1.5 '' / 1.25 '' 0.74 20 m 16 800 l/h