Центробежна помпа СМ

5-цифрен код

Центробежните помпи на PENTAX от серията CM с едно работно колело са изключително тихи. Подходящи са за битово и промишлено приложение.Характеризират се с много плоска крива, което гарантира постоянно налягане в целия диапазон. Температурата на водата при работно колело от Noril не трябва да надвишава 50 градуса , а при материал месинг 90 градуса. Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
CM 45 1 '' / 1 '' 0.3 19.3 m 5400 l/h
CM 50 1 '' / 1 '' 0.37 21.5 m 5400 l/h
CM 75 1 '' / 1 '' 0.59 26.5 m 5400 l/h
CM 100 1 '' / 1 '' 0.74 33 m 5400 l/h
CM 210 1 '' / 1 '' 1.5 45 m 7800 l/h
CM 400 1.5 '' / 1.25 '' 3 45.3 m 21000 l/h