Центробежни помпи CH

5-цифрен код

Центробежните помпи от серия CH на Pentax са със възможност за транспортиране на средни по големина количества вода и са подходящи за селскостопански дейности , поливни системи и др. Работното колело е от месинг и температурата на водата не трябва да надвишава 90 градуса. Степен на защита на корпуса на електродвигателя от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
CH 150 2 '' / 2 '' 1.1 25 m 30 000 l/h
CH 200 2 '' / 2 '' 1.5 28.5 m 30 000 l/h
CH 300 2 '' / 2 '' 2.2 32.8 m 30 000 l/h
CH 400 3 '' / 2 '' 3.0 32.8 m 42 000 l/h