Центробежни помпи CB

5-цифрен код

Центробежните помпи с две работни колела от серия CB на Pentax са предназначени за промишлени предприятия и селското стопанство там където е нужно по -голямо налягане. Двете срещуположно разположени работни колела обезпечават високо налягане и стабилна работа. Температура на водата при материал на работното колело Noril до + 50 гардуса , при месинг до + 90 градуса. Степен на защита на електродвигателя от влага и прах IP 44
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q
CB 100 1 '' / 1 '' 0.74 42 m 4800 l/h
CB 160 1.25 '' / 1 '' 1.1 53 m 7200 l/h
CB 210 1.25 '' / 1 '' 1.5 57.3 m 8400 l/h
CB 400 1.5 '' / 1.25 '' 3 64.4 m 12000 l/h
CB 600 1.5 '' / 1.25 '' 4 80.4 m 12000 l/h
CB 800 2 '' / 1.25 '' 8.5 77 m 30 000 l/h
CB 1000 2 '' / 1.25 '' 10.3 86.4 m 33 000 l/h
CB 1250 2 '' / 1.25 '' 11.1 93.6 m 33 000 l/h
CB 1500 2 '' / 1.25 '' 12.1 98.7 m 36 000 l/h