Разширителни съдове.Необлужваеми. Гаранция 5 г.

5-цифрен код

Разширителни съдове.Необлужваеми. Гаранция 5 г.