Разширителни съдове

Разширителни съдове

5-цифрен код

Предлагаме голямо разнообразие от хоризонтални и вертикални разширителни съдове с обем 24 л , 50 л, 80л, 100л, 200 л, 300 л, които поддържамена склад. При интерес от страна наклиент оферираме и доставяме и съдове с по-големи литражи.
Разширителен съд