Мембрана за хидрофор

Мембрана за разширителен съд

5-цифрен код

Поддържаме като резервни части или за свободна продажба EPDM мембрани, които за предназначени за питейна вода. 24 л , 50л ,80 л., 100 л., 200 л., 300 л.