Петорен разпределител

5-цифрен код

Според броя на компонентите в хидрофорната система могат да се ползват разпределители с 3 , 4 или 5 отвора