Фекални помпи с нож

Помпа с нож CUT

Дренажна помпа с нож CUT

Фекална помпа с нож

Дренажна помпа с нож WQK

Дренажна помпа с нож WQK

Фекална помпа с нож