Дренажна помпа VTX

5-цифрен код

Дренажната помпа VTX e предназначена за изпомпване на подпочвени води, отводняване на канализации, шахти резервоари и др.Широко приложение в строителството и в промишлеността.
Тип вход/изход Мощност, kW напор H дебит Q Цена с вкл. ДДС
VTX 2200 2' 2.2 17 m 36 000 l/h 443 лв.